Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Play z zieloną energią od Statkraft

14 lut, 2024

Statkraft – największy producent energii odnawialnej w Europie i Play, jeden z wiodących dostawców usług telefonii komórkowej w Polsce zawarli umowę zakupu energii (PPA). To kolejny dowód na to, że lokalny krajobraz energetyczny zmienia się i staje coraz bardziej zrównoważony.

English version below

Warszawa, 14 lutego 2024 r. W latach 2025-2034 Statkraft będzie dostarczać operatorowi telekomunikacyjnemu Play 34,2 GWh energii elektrycznej rocznie. Kontrakt obejmuje dostawy energii w trybie „baseload”, który zapewnia stałe ilości energii w każdej godzinie dnia przez cały okres obowiązywania umowy. Gwarancje pochodzenia związane są z instalacją fotowoltaiczną o mocy 36 MWp znajdującą się w Resku i posiadają certyfikat EKO-energy. 

Farma słoneczna zlokalizowana w północno-zachodniej Polsce jest przykładem inwestycji realizowanej na zasadzie parytetu sieci. Instalacja jest budowana przez Better Energy, firmę zajmującą się inwestycjami i rozwojem energii odnawialnej, której celem jest tworzenie projektów, przynoszących korzyści lokalnym społecznościom oraz przyjaznych dla ekosystemów. W 2022 roku Statkraft i Better Energy podpisały 10-letnią umowę PPA, która umożliwiła budowę elektrowni w Resku (komunikat prasowy można zobaczyć tutaj).

Dzięki umowie PPA z Play kontynuujemy dywersyfikację bazy klientów, i co szczególnie ważne, przyczyniamy się do transformacji energetycznej polskiego sektora telekomunikacyjnego. Ta dostosowana do indywidualnych potrzeb umowa PPA w zakresie zielonego „baseload” pokazuje zdolność Statkraft do odpowiadania na oczekiwania różnych branż. Cieszymy się, że możemy być częścią zrównoważonej zmiany naszego Partnera” – mówi, Pieter Schipper, wiceprezes ds. północno-zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych w Statkraft.

Polskie firmy, szczególnie te działające w sektorach energochłonnych, coraz częściej sięgają po energię ze źródeł odnawialnych, aby zdekarbonizować swoją działalność i realizować cele zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to już nie tylko przemysłu ciężkiego czy branży produkcyjnej, ale także innych segmentów gospodarki, w tym zaawansowanych technologii.

Play nadal rozwija najbardziej zaawansowaną sieć komórkową w Polsce dla 17 milionów swoich klientów. Z myślą o odbiorcach usług oraz demonstrując swoje zaangażowanie w działania na rzecz lokalnych społeczności, firma zabezpieczyła długoterminową umowę na zakup energii elektrycznej. Jednocześnie, zapewniła sobie konkurencyjność na rynku, na którym kładzie się coraz większy nacisk na neutralność klimatyczną.

Współpraca ze Statkraft jest istotna w kontekście realizacji naszych celów środowiskowych i pozytywnie wpłynie na ślad węglowy spółki. Jest to kolejny znaczący krok w naszych działaniach z zakresu zrównoważonego biznesu. Koncentrujemy się na dywersyfikowaniu źródeł energii, które w praktyce zmniejszają emisję CO2” – wyjaśnia Jean Marc Harion, prezes zarządu Play.

Kontakt dla prasy Statkraft Polska

Aleksandra Konecka-Olszewska

Project Manager, Lighthouse

a.konecka@lhse.pl

A graphic outlining the key facts of the PPA between Play and Statkraft in Poland: 10 year PPA with Play in Poland, green calendar baseload, beginning of delivery in 2025, 32.4 GWh annually, sustainable change for Play

Statkraft supplies Play in Poland with renewable energy through Power Purchase Agreement

Warsaw, 14 February 2024. The energy landscape in Poland is changing, and the latest power purchase agreement (PPA) between Statkraft, Europe's largest producer of renewable energy, and Play, one of the leading mobile network operators in Poland, is testament to this. 

From 2025 to 2034, Statkraft will provide Play with 34.2 GWh per year. The contract covers energy supply in the baseload product, which guarantees fixed amounts of energy at each hour of the day for the duration of the contract. The Guarantees of Origin come from the Resko solar farm in north-western Poland and are EKO-energy certified. The solar park has a capacity of 36 MWp. 

The installation is an example of an investment developed in the country on a grid parity basis. The solar farm will be operated by Better Energy, a fully integrated renewable energy company that builds additional green energy capacity, whose goal is to create projects that produce benefits for local communities and can help support nature. Statkraft and Better Energy have signed a 10-year power purchase agreement to enable the construction of the park in 2022 (see press release here).

Pieter Schipper, Statkraft's Vice President Origination North-West Europe & US, said: "Through this PPA with our partner Play, we continue to diversify our customer base by contributing to the renewable transformation of the Polish telecommunication sector. This tailor-made green baseload PPA demonstrates Statkraft's ability to meet the needs of different industries. We are happy to be part of the sustainable change for Play."

In the Polish energy landscape, which is still dominated by fossil fuels, energy-intensive companies are increasingly turning to RES to decarbonise their operations and meet their sustainability goals. This no longer only concerns heavy industry or manufacturing sectors, but also other industries, including high-tech.

As Play continues to develop the most advanced mobile network in Poland for its 17 million customers, the company is hedging long-term electricity to demonstrate its commitment to the local community, reduce its carbon footprint and ensure its competitiveness in an increasingly climate-neutral focused market.

Collaborating with Statkraft is a significant step in fulfilling our environmental goals, positively impacting the company's carbon footprint. It represents another meaningful move in our sustainable business efforts. We focus on diversifying energy sources, which in practice reduce carbon dioxide emissions” – explains Jean Marc Harion, CEO of Play.