Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Cele zrównoważonego rozwoju

Jako globalna firma energetyczna, strategicznie skupiona na zwiększaniu rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, wierzymy, że możemy odegrać istotną rolę w napędzaniu postępu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs) do roku 2030.

Wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Biorąc pod uwagę naszą historię, nasze doświadczenie i ambicje wzrostu tylko w dziedzinie energii odnawialnej, stoimy na czele zrównoważonego rozwoju poprzez naszą podstawową działalność. Cele zrównoważonego rozwoju ilustrują zrównoważoną przyszłość i opisują nasze możliwości, by zrobić więcej i lepiej, aby ta przyszłość się urzeczywistniła. Dostarczają ram, które mogą nadać kontekst naszym obecnym wysiłkom i wpływom, i mogą pomóc w kształtowaniu naszych decyzji biznesowych i praktyk w przyszłości.

 

Nasz cel

Zdajemy sobie sprawę, że cele zrównoważonego rozwoju są silnie powiązane ze sobą i że bezpośredni wpływ na jeden cel może generować pośredni wpływ na inne. To wzajemne powiązanie tworzy synergię pomiędzy celami zrównoważonego rozwoju, aby rozpowszechniać pozytywne skutki, ale również tworzy kompromisy, którymi należy zarządzać, by zminimalizować negatywne wpływy. W firmie Statkraft jesteśmy zaangażowani w zwiększanie aspektów pozytywnych i minimalizowanie negatywnych we wszystkich decyzjach biznesowych, polityce i działaniach.

 

OSS, gdzie wkład firmy Statkraft jest największy

Chociaż podejmujemy wiele inicjatyw, które można powiązać z różnymi celami zrównoważonego rozwoju, nasz pozytywny wpływ w naturalny sposób koncentruje się wokół celów zawartych w Działaniach na rzecz klimatu (SDG 13) oraz w Czystej i dostępnej energii (SDG 7), które są katalizatorami dla wielu innych celów.