Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Etyka w biznesie i zgodność z przepisami

Dążymy do przewodzenia globalnemu przejściu na systemy energii odnawialnej oraz do wyróżniania się etycznym podejściem do sektora biznesowego i zarządzania współpracą z interesariuszami. Działamy w wielu różnych środowiskach i regularnie stajemy przed dylematami etycznymi. Ciężko pracujemy, aby zapewnić gotowość do bezpiecznego rozwiązywania tych dylematów, zgodnie z naszym podejściem „zero tolerancji” wobec korupcji.

Etyka: dobra zarówno dla społeczeństwa, jak i dla biznesu

Wierzymy, że wysokie standardy etyczne są dobre zarówno dla firmy, jak i dla naszego biznesu; jesteśmy zobowiązani do ich przestrzegania w naszej kulturze korporacyjnej i we wszystkich naszych działaniach biznesowych. To zobowiązanie jest zawarte w naszym kodeks postępowania, kodeksie postępowania dostawców, w strategii i procesach biznesowych.

Absolutnie nie tolerujemy korupcji. Nie oferujemy, nie dajemy, nie przyjmujemy, nie zabiegamy o łapówki ani inne niewłaściwe korzyści. Pracujemy również nad tym, aby zapewniać uczciwą konkurencję, unikać nieetycznych partnerów biznesowych, chronić dane osobowe i zapobiegać wszelkim formom oszustw.

Oczekujemy, że każdy, kto z nami i dla nas pracuje, będzie przestrzegał naszych wysokich standardów etycznych i zachęcamy do zgłaszania wątpliwości, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

W 2020 roku zrealizowaliśmy nasz cel, jakim jest zero poważnych incydentów związanych z przestrzeganiem przepisów. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się go osiągnąć, ale pamiętamy, że wciąż musimy dbać o to. Stale dążymy do zapewnienia silnej kultury etycznej i pracujemy nad możliwościami poprawy.