Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zrównoważenie środowiskowe

Ponieważ jesteśmy na czele procesu przechodzenia w przyszłość energii odnawialnej, liczba zakładów będzie rosła na całym świecie.

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego zarządzania wpływem na środowisko spowodowanym przez naszą działalność. Od budowy po działania operacyjne pracujemy nad oceną ryzyka środowiskowego, starannie ważąc różne kwestie i wprowadzając w życie środki łagodzące. Budując nowe elektrownie korzystamy z najlepszych międzynarodowych praktyk i wytycznych, a oddając je do użytku postępujemy zgodnie z koncesjami i pozwoleniami środowiskowymi.

 

Produkcja energii ma wpływ na środowisko

Produkcja każdego rodzaju energii ma wpływ na środowisko. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na badania i planowanie, aby przewidzieć, zrozumieć i zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko. Na przykład duże inwestycje hydroelektryczne mogą prowadzić do znacznych zmian w obszarach naturalnych. Gatunki słodkowodne, takie jak dziki łosoś, pstrąg i małże słodkowodne, są wrażliwe na bariery migracyjne oraz zmiany temperatury, przepływu i objętości wody. Pracujemy systematycznie, aby zminimalizować lub złagodzić te oddziaływania, na przykład poprzez poprawę siedlisk ryb, obszarów tarła i wspieranie ich migracji.

Farmy wiatrowe mają wpływ na zwierzęta wykorzystujące lot do przemieszczania się, w szczególności ptaki i nietoperze, a także na ruchy migracyjne zwierząt lądowych. Przeprowadzamy kompleksowe oceny oddziaływania na środowisko i wdrażamy określone środki, takie jak ustanawianie stref zakazu pracy podczas budowy i eksploatacji. Obszary dotknięte i wrażliwe pod względem bioróżnorodności są identyfikowane już w fazie planowania i informujemy o chronionych gatunkach ptaków.

Skutki działania parków słonecznych wciąż pozostają niezrozumiałe. Staramy się lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasza działalność wpływa na środowisko naturalne oraz określić i wdrożyć niezbędne środki w celu zmniejszenia tego wpływu.

Wszystkie nasze technologie wpływają na krajobraz poprzez budowę infrastruktury. Pracujemy nad zmniejszeniem lub złagodzeniem tych oddziaływań poprzez projekty rekultywacji, ochronę gleby, powietrza i wody przed zanieczyszczeniami, a także utylizację odpadów.

Zmiany w użytkowaniu gruntów mają wpływ na bioróżnorodność. Wraz ze wzrostem liczby projektów intensywnie wykorzystujących energię odnawialną, musimy nieustannie pracować nad wdrażaniem i rozwiązywaniem problemów w ramach naszej codziennej działalności, starając się zminimalizować potencjalnie negatywny wpływ. Produkcja każdego rodzaju energii ma wpływ na środowisko. Dlatego mocno koncentrujemy się na badaniach i planowaniu, aby przewidzieć, zrozumieć i zminimalizować wpływ naszych działań na środowisko.