Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Strategia Statkraft: tworzymy wartość poprzez wspieranie zeroemisyjnej przyszłości

Od ponad wieku produkujemy energię ze źródeł odnawialnych – energię, której świat potrzebuje teraz bardziej, niż kiedykolwiek. Oto nasza strategia.

W ostatnich latach Statkraft stał się globalnym liderem w branży OZE. Rozwinęliśmy działalność i zapewniliśmy naszemu właścicielowi stabilność operacyjną i wysokie zyski. A to wszystko w momencie zwiększonego napięcia geopolitycznego i nieprzewiedzianych globalnych zdarzeń.

Nasza strategia została oparta na podstawowych czynnikach napędzających transformację energetyczną – ciągłym wzroście popytu na energię odnawialną, systemach energetycznych zależnych od warunków pogodowych i wymagających większej elastyczności oraz bardziej złożonych rynkach energii. Czynniki te sprawdziły się w obliczu zmieniających się warunków rynkowych oraz społecznych i gospodarczych zawirowań. 

Przy obecnym portfelu inwestycyjnym i przewagach konkurencyjnych, możemy wykorzystywać możliwości wynikające z transformacji energetycznej, by tworzyć wartość dodaną, wspierając globalne wysiłki na rzecz osiągnięcia zeroemisyjnej przyszłości. 

 

Strategia Statkraft została zbudowana 
na czterech filarach: 

1 - ZAPEWNIANIE CZYSTEJ ENERGII Z ELASTYCZNYCH ŹRÓDEŁ - HYDROENERGETYKA

Kształtujący się system energetyczny wymaga bardziej elastycznych rozwiązań.  Statkraft ma w tym zakresie silną pozycję dzięki unikalnemu portfelowi projektów hydroenergetycznych i szerokiej wiedzy rynkowej. Będziemy optymalizować i rozszerzać nasze portfolio inwestycji na priorytetowych rynkach, zarówno w obszarze energetyki wodnej, jak i wybranych czystych oraz elastycznych technologii. W Norwegii Statkraft zwiększy reinwestycje i rozwinie nowe moce, dzięki modernizacji i przekształcaniu właściwych istniejących elektrowni.

Cele

 • Statkraft największą firmą hydroenergetyczną w Europie 
  oraz ważnym graczem w Ameryce Południowej i Indiach - zainicjowanie przynajmniej pięciu inwestycji zakładających zwiększenie mocy właściwych jednostek w Norwegii do 2030 roku.

2. WZROST W ROZWOJU ENERGETYKI SŁONECZNEJ, WIATROWEJ I MAGAZYNÓW ENERGII

Energetykę odnawialną czeka znaczący wzrost w skali globalnej, a przyszły system energetyczny będzie oparty w przeważającej mierze na energii ze słońca i wiatru.   

Statkraft nadal będzie zmierzać do osiągnięcia pozycji wiodącego dewelopera w energetyce słonecznej, wiatrowej i magazynach energii, a także dostarczać konkurencyjne usługi operacyjne i obsługiwać własne aktywa. W obszarze morskiej energetyki wiatrowej Statkraft zamierza pełnić istotną rolę w przemysłowym rozwoju sektora w Europie Północnej.   

Cele

 • Jeden z czołowych deweloperów w zakresie lądowej energetyki wiatrowej, słonecznej i magazynowania energii, z rocznym wzrostem na poziomie 2-2,5 GW od 2026 roku i w kolejnych latach.
 • Jeden z graczy w segmencie przemysłowym rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie Północnej – od 6 do 8 GW mocy zbudowanych do 2040 roku.

3. DOSTARCZANIE ZIELONYCH ROZWIĄZAŃ RYNKOWYCH DLA KLIENTÓW

Coraz bardziej złożone rynki energii generują silny popyt na rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb i faworyzują podmioty posiadające przewagę konkurencyjną w handlu energią i zarządzaniu ryzykiem.

Statkraft zamierza dążyć do objęcia czołowej pozycji na rynku w zakresie odpowiadania na potrzeby klientów w całym łańcuchu wartości, dzięki innowacyjnym i wiarygodnym rozwiązaniom. Zoptymalizujemy wartość własnych aktywów, rozwiniemy naszą działalność w zakresie rozwiązań rynkowych dla klientów zewnętrznych i wzmocnimy segment handlu energią.  

Cele

 • Czołowy dostawca rozwiązań rynkowych w Europie o zasięgu globalnym.
 • Wspieranie klientów z branży przemysłowej w zrównoważonej transformacji oraz zaangażowanie w podnoszenie efektywności rynku energii. 

4. WPROWADZANIE NOWYCH TECHNOLOGII W ENERGETYCE

Postępująca dekarbonizacja tworzy zapotrzebowanie na nowe rozwiązania, otwierając kolejne możliwości biznesowe.   

Aby być gotowym na wyzwania przyszłości, Statkraft będzie poszukiwać, budować i rozwijać podmioty generujące wartość w nowych, wiodących technologiach z zakresu energetyki, dążąc do ich posiadania, prowadzenia lub wydzielenia w ramach osobnych spółek. W przypadku zielonego wodoru, Statkraft zbuduje swoją pozycję jako dewelopera na skalę przemysłową.  

Cele

 • Odkrywanie, budowa i rozwój nowych przedsięwzięć związanych 
  z zieloną energią, w celu ich posiadania, prowadzenia lub wydzielenia w ramach osobnych podmiotów. 
 • Objęcie roli dewelopera zielonego wodoru na skalę przemysłową – stopniowy wzrost potencjału w celu dostarczenia od 1 do 2 GW do 2035 roku.

Bezpieczne, zrównoważone i etyczne działania u podstaw wszystkiego co robimy

Fundamentem strategii Statkraft jest prowadzenie zrównoważonych, etycznych i bezpiecznych działań. To główne zasady, którymi kierujemy się jako firma, i w których nigdy nie pójdziemy na kompromis.  

Nasza firma ma za sobą długą historię jako odpowiedzialny podmiot z branży energetyki odnawialnej. Nieustannie dążymy do tworzenia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, chroniącego członków zespołu Statkraft przed ryzykiem poniesienia obrażeń czy krzywd. Ponadto, zrównoważony rozwój obecny jest we wszystkim co robimy. W ten sposób, poprzez nasze działania, tworzymy wartość dodaną dla społeczeństwa, środowiska i firmy. Stosujemy również politykę zero tolerancji dla korupcji oraz wszelkich nieetycznych praktyk.