Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

W kierunku 2030 roku: tworzenie wartości poprzez promowanie zeroemisyjnej przyszłości

W Statkraft od ponad wieku produkujemy energię odnawialną, energię, której świat potrzebuje teraz bardziej niż kiedykolwiek.

Transformacja energetyczna przyspiesza w bezprecedensowym tempie, ponieważ kraje na całym świecie mają coraz większe ambicje klimatyczne. Jesteśmy w trakcie rewolucji energetyki odnawialnej. System energetyczny przyszłości będzie zdominowany przez energię słoneczną i wiatrową. To również zwiększa zapotrzebowanie na elastyczność systemu energetycznego.

Rosnące obawy geopolityczne i rosnące ceny energii przyczyniają się do globalnej niepewności gospodarczej i zawirowań na rynkach energii. Wydarzenia te wywołały również polityczny nacisk na bezpieczeństwo energetyczne i szybszą transformację energetyczną.  

W tym kontekście firma Statkraft jest dobrze przygotowana do tworzenia wartości poprzez wspieranie przyszłości bezemisyjnej. Patrząc w przyszłość do roku 2030, mamy jeszcze większe ambicje, ze znacznie wyższymi celami wzrostu w naszych regionach geograficznych i w zakresie różnych technologii.  

Nasza strategia opiera się na podejściu zorientowanym na rynek. Oznacza to, że wykorzystamy naszą wiedzę , aby  rozwinąć  technologie odnawialne na każdym rynku, na którym jesteśmy obecni. Poprzez rozwój, budowę, ,  eksploatacjęi zarządzanie elektrowniami odnawialnymi, będziemy dostarczać naszym klientom najlepsze rozwiązania energetyczne w celu osiągnięcia zeroemisyjnej przyszłości. 

 

Strategia firmy Statkraft opiera się na czterech filarach strategicznych: 

1 - ZAPEWNIENIE CZYSTEJ ENERGII I ELASTYCZNOŚCI– DZIĘKI HYDROENERGETYCE

Będziemy optymalizować i rozbudowywać nasze unikalne portfolio elektrowni wodnych. W Norwegii zwiększymy inwestycje w nasze istniejące elektrownie, aby przedłużyć ich żywotność i zwiększyć wydajność. Będziemy również rozwijać dodatkowe moce, a naszym celem jest zainwestowanie w co najmniej pięć nowych dużych projektów do 2030 roku. Poza Norwegią będziemy nadal maksymalizować długoterminową wartość naszych istniejących aktywów, a także selektywnie rozszerzać nasze portfolio. 

2. PRZYSPIESZENIE ROZWOJU W ZAKRESIE FOTOWOLTAIKI, WIATRU NA LĄDZIE I MORZU ORAZ MAGAZYNOWANIA ENERGII

Przyspieszymy nasz rozwój w zakresie fotowoltaiki, lądowej energetyki wiatrowej i magazynowania  na naszych istniejących rynkach, co pozwoli nam osiągnąć roczną stopę wzrostu mocy oddanych do eksploatacji na poziomie 4 GW do 2030 roku. Naszym celem na przyszłość jest utrzymanie własności większej liczby farm wiatrowych i systemów fotowoltaicznych w Europie oraz zapewnienie konkurencyjnego zarządzania i konserwacji naszych dużych elektrowni. W ramach morskiej energetyki wiatrowej firma Statkraft będzie koncentrowała swoją działalność na Morzu Północnym i Irlandii. 

3. DOSTARCZANIE KLIENTOM EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ RYNKOWYCH

Będziemy rozwijać i wzmacniać naszą działalność rynkową, zaspakajając potrzeby klientów w całym łańcuchu wartości. Będziemy maksymalizować wartość naszego portfolio i wartość dla naszych klientów poprzez kompleksowe zarządzanie produkcją energii i aktywami wytwórczymi. Chcemy kontynuować nasz rozwój w zakresie tworzenia nowych produktów, znacząco zwiększając wolumeny w ramach umów PPA i strukturyzowanych dostaw zielonej energii, a także w zakresie handlu na rachunek własny. Wzmocni to naszą pozycję jako dostawcy rozwiązań rynkowych, co stanowi również przewagę konkurencyjną dla naszej działalności związanej z zakładami. 

4. WPROWADZANIE NOWYCH TECHNOLOGII ZIELONEJ ENERGII

Będziemy rozwijać i wdrażać nowe technologie zielonej energii. Wszystkie te technologie będą odgrywać ważną rolę w zeroemisyjnej przyszłości . Naszym celem jest zdobycie pozycji wiodącego deweloperazielonego wodoru, biopaliw, ładowania pojazdów elektrycznych, ogrzewania miejskiego i innych zielonych technologii, samodzielnie lub we współpracy z ipartnerami. Budowanie pozycji w tych obszarach pozwoli nam uz czasem budować nowe linie biznesowe i tworzyć dodatkową  wartość. 

Rola geograficzna

W Norwegii będziemy przewodzić transformacji energetycznej poprzez rozwój i dostawy energii odnawialnej świadczenie usług elastyczności, skalowanie   nowych technologii zielonej energii oraz ułatwianie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.  
  
W Europie przyjmiemy wiodącą rolę we wspieraniu rynków energetycznych i przyszłej transformacji, w oparciu o naszą pozycję największego producenta energii odnawialnej w Europie i nasze ważne działania rynkowe.  
 
W Polsce zamierzamy brać aktywny udział w transformacji rynku energetycznego w kierunku zeroemisyjnej przyszłości.  
 
W perspektywie 2030 roku naszym strategicznym celem w Polsce jest  rozwój  i oddanie do eksploatacji i elektrowni wiatrowych i słonecznych o mocy ok. 1 GW m   
 
Chcielibyśmy rozwijać projekty w Polsce z naszymi zaufanymi partnerami , którzy podzielają nasze wartości i pasję, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości energetyki.  
 
Naszym celem jest również znaczące zwiększenie wolumenu umów PPA  oraz kontraktów strukturyzowanych na dostawy zielonej energii w Polsce. Chcemy stać się preferowanym partnerem dla klientów przemysłowych, wspierając ich w zielonej transformacji i zrównoważonym rozwoju biznesu.