Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zaangażowanie interesariuszy

Aby zapewnić coraz większej liczbie osób energię odnawialną, musimy współpracować z różnymi interesariuszami. Dlatego pracujemy nad stworzeniem otwartego dialogu na temat kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem ze wszystkimi interesariuszami, którzy są częścią naszej działalności lub pozostają pod jej potencjalnym wpływem.

Zaangażowanie w całym łańcuchu wartości.

Współpracujemy z naszymi interesariuszami, aby dzielić się informacjami, lepiej zrozumieć ich potrzeby i znaleźć rozwiązania dla wspólnych wyzwań. Ten dialog stanowi cenny wkład w nasze codzienne działania. Pomaga nam nieustannie poprawiać i wzmacniać nasze relacje oraz praktyki biznesowe.

Nasi interesariusze

Angażujemy się w działania z różnymi interesariuszami. Oto kilka przykładów:

 

Władze

Prowadzimy ścisły dialog z władzami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, aby zapewnić strategicznym decydentom aktualne informacje na temat projektów firmy Statkraft i znaczenia energii odnawialnej w transformacji ekologicznej.

 

Instytucje finansowe

Współpracujemy z inwestorami i instytucjami finansowymi, coraz bardziej zwracającymi uwagę na zrównoważony rozwój. Inwestorzy umożliwiają firmie Statkraft dalszy rozwój w sektorze energii odnawialnej oraz wspieranie globalnej zmiany w kierunku bardziej zrównoważonego systemu energetycznego. Oprócz finansowania, nasze wiodące banki oferują usługi, które wspierają bieżącą działalność i ograniczają ryzyko, które mogłoby zagrażać naszemu majątkowi i inwestorom. Statkraft stara się utrzymywać dobry dialog z inwestorami i instytucjami finansowymi oraz przekazywać istotne informacje związane ze zrównoważonym rozwojem.

 

Społeczności lokalne

Współdziałamy ze społecznościami lokalnymi w całym cyklu życia naszych projektów i operacji. Począwszy od przedinwestycyjnego procesu decyzyjnego, prowadzimy konsultacje i angażujemy się w dialog z sąsiadującymi społecznościami oraz potencjalnie dotkniętymi rodzinami. Podczas projektów budowlanych ustalamy kanały konsultacji i kontaktu, w tym mechanizmy reklamacyjne i komunikacyjne.

 

Pracownicy

Nieustannie pracujemy nad tym, aby oferować środowisko pracy charakteryzujące się integracją i wzajemnym szacunkiem. Jesteśmy mocno zaangażowani w różnorodność, prawa pracownicze i sprawiedliwe traktowanie, aby uczynić firmę Statkraft wspaniałym miejscem pracy. Przeprowadzamy coroczną ankietę wśród pracowników, aby ocenić naszą organizację i kierownictwo, obejmującą takie tematy jak przywództwo, współpraca, warunki pracy i rozwój osobisty.

 

Dostawcy

Współpracujemy z naszymi dostawcami, aby zapewnić wdrożenie wysokich standardów zrównoważonego rozwoju. Aby wprowadzać ulepszenia, zapewniamy szkolenia, przeglądy, inspekcje i audyty w celu zapewnienia zgodności.

 

Społeczeństwo obywatelskie

Współdziałamy ze społeczeństwem obywatelskim na wiele sposobów. Na przykład, na poziomie projektu współdziałamy i współpracujemy z lokalnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu prowadzenia działań społecznych, zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych i poszukiwania pozytywnych synergii między naszymi działaniami. Na poziomie krajowym współpracujemy z różnymi organizacjami, zarówno dwustronnie, jak i poprzez sieci zrównoważonego rozwoju.

 

Sieć

Naszą pracę w zakresie zarządzania wewnętrznego uzupełniają sieci zewnętrzne, w ramach których dzielimy się doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Sieci, których członkiem jest firma Statkraft, obejmują Nordic Network for the Global Compact (Nordycką sieć na rzecz globalnego porozumienia), Nordycką Radę Biznesu i Bezpieczeństwa Przemysłowego (NSR) oraz Nordic Business Network for Human Rights (Nordycką sieć biznesową na rzecz praw człowieka).

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Kornel Koronowski
Head of Origination Poland
Katarzyna Kucharczyk
Senior Originator