Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zrównoważony rozwój

Naszą ambicją jest przyczynianie się do bardziej zrównoważonej przyszłości poprzez dostarczanie energii odnawialnej do przemysłu, przedsiębiorstw, społeczności i domów na całym świecie. Osiągniemy to, inwestując wyłącznie w energię odnawialną. Ponadto nasze postępowanie biznesowe musi być zrównoważone i odpowiedzialne, a my będziemy aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs).

Przyczyniamy się do zrównoważonej przyszłości szczególnie poprzez: 

  • naszą podstawową działalność, czyli dostarczanie energii odnawialnej
  • nasze praktyki biznesowe, działające w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Aby zmaksymalizować nasz wkład, staramy się zrozumieć nasz wpływ na otoczenie, podejmować działania, gdy jest to konieczne i czynić monitorowanie środowiska integralną częścią naszej codziennej działalności. Nasz wpływ może być pozytywny lub negatywny. Uczciwość względem obu tych wymiarów i ciągłe dążenie do poprawy sposobu działania jest podstawą podejścia firmy Statkraft do zrównoważonego rozwoju. 

Kluczowe liczby 2023

12 g
12 g

Względna emisja gazów cieplarnianych, ekwiwalent CO2 / kWh

96,8%
96,8%

produkcji energii odnawialnej

5
5

poważnie rannych

3,4
3,4

Wskaźnik TRI (wskaźnik całkowitej częstotliwości wypadków podlegających rejestracji)

0
0

poważne wypadki związane z ochroną środowiska

Nasza podstawowa działalność

Energia odnawialna jest kluczem do walki ze zmianami klimatycznymi, a większość energii wytwarzanej przez firmę Statkraft pochodzi ze źródeł odnawialnych: wody, wiatru i słońca. Firma Statkraft wytwarza również ciepło i energię elektryczną z biomasy oraz gazu ziemnego. Energetyka gazowa jako paliwo przejściowe zastępuje w Europie energetykę węglową, co skutkuje niższą emisją CO2 z sektora energetycznego. Jednak w przyszłości będziemy inwestować wyłącznie w odnawialne źródła energii. 

 

Nasze praktyki biznesowe

Wierzymy, że wysokie standardy etyczne są dobre zarówno dla społeczeństwa, jak i dla biznesu. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów etycznych w naszej kulturze korporacyjnej i we wszystkich naszych przedsięwzięciach. W naszej działalności stosujemy ostrożne podejście do środowiska. 
 
Oznacza to, że przeprowadzamy oceny ryzyka i w razie potrzeby wdrażamy działania łagodzące. Starannie oceniamy również wpływ, jaki wywieramy na środowisko, klimat i społeczeństwo, co czasami wymaga starannego wyważenia różnych interesów. 
 
Rozwijamy naszą działalność w sposób, który wnosi wartość do lokalnych społeczności, w których działamy. Zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie bardziej zielonego, sprawiedliwego i zintegrowanegoo społeczeństwa. Dlatego dostosowujemy naszą działalność do wspierania celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). 
 
„Statkraft ma wyjątkową pozycję, aby przyczynić się do rozwiązania niektórych z największych wyzwań naszych czasów. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój znajduje odzwierciedlenie w standardach, które sami sobie wyznaczamy, oraz w sposobie prowadzenia działalności. Wszystkie nowe inwestycje będą dotyczyły odnawialnych źródeł energii”. CRT, prezes i dyrektor generalny 

KONTAKT

Michał Smyk
Head of wind & solar