Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bezpieczeństwo

Jako międzynarodowa firma energetyczna zajmująca się dalekosiężną i złożoną technologią; jesteśmy narażeni na szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa. Nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem tego ryzyka i zapewnieniem bezpieczeństwa naszym ludziom, aktywom i firmom.

Systematyczne podejście do zmniejszania ryzyka

 

Dla nas bezpieczeństwo dotyczy trzech głównych obszarów, jak:

 

  • bezpieczeństwo fizyczne;
  • bezpieczeństwo personelu;
  • cyberbezpieczeństwo (które obejmuje bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni)

 

Przy coraz bardziej połączonym świecie, ochrona tych obszarów może być trudna. Oceny ryzyka wykonujemy w sposób systematyczny, analizując zagrożenia, podatności i konsekwencje.

 

Po oszacowaniu ryzyka podejmujemy kroki, aby je maksymalnie ograniczyć. Coraz większym problemem jest cyberbezpieczeństwo, ponieważ cyberataki na sektor energetyczny i inne usługi krytyczne mogą mieć katastrofalne skutki według norweskiego Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego.

 

Brak zarządzania naszymi zabezpieczeniami może prowadzić do obrażeń, utraty życia, uszkodzenia naszych obiektów, szkód finansowych i utraty informacji. Dlatego nasza zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa naszym ludziom, aktywom i operacjom przed zagrożeniami ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszej firmy.

 

Gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych

Zdolność firmy Statkraft do radzenia sobie z poważnymi i niepożądanymi zdarzeniami awaryjnymi jest stałym priorytetem. Nasze działania w sytuacjach awaryjnych polegają na korzystaniu z wyspecjalizowanych i tymczasowych zespołów. Takie podejście ma na celu umożliwienie firmie Statkraft jednoczesne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na poziomie lokalnym, regionalnym / krajowym i strategicznym. Statkraft współpracuje również z innymi firmami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi organami ścigania i strażą pożarną, aby zapewnić jak najlepszą możliwą gotowość do zarządzania kryzysowego.

 

Obszary, na których się skupiamy

Aby ograniczyć zagrożenia bezpieczeństwa, na które jesteśmy narażeni, koncentrujemy nasze wysiłki na doskonaleniu procesów i możliwości zarządzania bezpieczeństwem oraz poprawie świadomości i zachowań naszych pracowników. Nasze podejście do bezpieczeństwa stale ewoluuje w ramach współpracy, aby nadążyć za pojawiającymi się nowymi rodzajami zagrożeń, a także zmianami w przepisach dotyczących bezpieczeństwa w kraju, w których działamy.

 

Bezpieczeństwo fizyczne

Zdolność firmy Statkraft do radzenia sobie z poważnymi i niepożądanymi zdarzeniami awaryjnymi jest stałym priorytetem. Nasze działania w sytuacjach awaryjnych polegają na korzystaniu z wyspecjalizowanego i tymczasowego sprzętu. Takie podejście ma na celu umożliwienie firmie Statkraft jednoczesne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na poziomie lokalnym, regionalnym / krajowym i strategicznym. Statkraft współpracuje również z innymi firmami, organizacjami pozarządowymi, lokalną policją i strażą pożarną w celu zapewnienia jak najlepszej gotowości do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

 

Bezpieczeństwo personelu

Zagrożenie wewnętrzne jest często identyfikowane jako poważne wyzwanie dla firm publicznych i prywatnych. Częścią zarządzania tym ryzykiem jest zintegrowanie procedur i praktyk bezpieczeństwa w całym cyklu życia zawodowego, od zatrudniania do zwalniania.

 

Bezpieczeństwo cybernetyczne i informacyjne

Nasze informacje to bardzo cenny zasób, którego właścicielami są różne jednostki organizacyjne firmy. Prowadzimy kampanie uświadamiające i szkoleniowe w celu stworzenia silnej kultury cyberbezpieczeństwa, zwracając uwagę na zagrożenia, w tym na e-maile phishingowe i oszustwa telefoniczne. Cyberatakistale rosną, zarówno pod względem liczby, jak i poziomu złożoności. Nieustannie pracujemy nad poprawą naszych możliwości operacyjnych w zakresie ochrony, wykrywania i zarządzania zdarzeniami w domenie cybernetycznej. Nasz zespół ds. bezpieczeństwa cybernetycznego zarządza incydentami cybernetycznymi i określa, które zasoby są krytyczne w całej naszej firmie.

 

Dostarczanie czystej energii

Statkraft jest wiodącą międzynarodową firmą w dziedzinie wytwarzania energii wodnej i pierwszym europejskim producentem energii ze źródeł odnawialnych. Grupa produkuje energię wodną, wiatrową, słoneczną i gazową oraz dostarcza ciepło sieciowe. Statkraft jest globalną firmą zarządzającą rynkiem energii elektrycznej. Firma Statkraft zatrudnia 4800 pracowników w 19 krajach.