Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zmiany klimatyczne

Najbliższa dekada będzie decydująca dla zmian klimatycznych, zarówno pod względem redukcji / ograniczeń, jak i adaptacji. Jesteśmy zdeterminowani, aby uczynić nasze przedsiębiorstwo narzędziem przyspieszającym przejście na energię odnawialną, a jednocześnie wykorzystać nasze doświadczenie do wsparcia działań adaptacyjnych.

Ponad sto lat energii odnawialnej

Wytwarzamy energię odnawialną od ponad wieku, głównie dzięki obfitym zasobom norweskiej hydroenergetyki. Jednak w ciągu ostatnich dwóch dekad rozszerzyliśmy nasz zasięg o energię wiatrową, słoneczną, cieplną i gazową w 17 różnych krajach. W przyszłości wykorzystamy nasze doświadczenie w dziedzinie energii odnawialnej i skorzystamy z obniżenia kosztów energii słonecznej oraz wiatrowej, aby udostępnić energię odnawialną jeszcze większej liczbie osób. Będziemy nadal wykorzystywać nasze atuty w zakresie elastycznej energetyki wodnej, aby pomóc zrównoważyć nieciągłe z natury źródła energii wiatrowej i słonecznej oraz zaoferować odnawialne źródła energii większej liczbie użytkowników końcowych. Około 2025 roku będziemy inwestować wyłącznie w źródła odnawialne.mann_med_lopehjul_2400x560.jpg

 

Jak odnosimy się do zmian klimatycznych

Aby utrzymać temperaturę naszej planety poniżej punktu krytycznego, zaspokoić rosnący popyt i wypełnić lukę energetyczną dla prawie miliarda ludzi pozbawionych dostępu do energii elektrycznej, energia odnawialna nie może być tylko częścią rozwiązania. One muszą być rozwiązaniem. Sektor energetyczny jest odpowiedzialny za około trzy czwarte światowej emisji gazów cieplarnianych. Przejście na system energii odnawialnej jest zatem nieodzownym elementem ciągłych zmian klimatycznych na świecie.

Istnieje również potrzeba adaptacji do zmian klimatycznych. Na naszą podstawową działalność będą miały wpływ zmieniający się klimat fizyczny, jak również krajobraz polityczny. Zmiany w dostępności zasobów naturalnych (na przykład opadów, spływów i wiatru) mogą znacząco wpłynąć na rentowność naszej działalności. Na nasze obecne i przyszłe działania oraz możliwości biznesowe wpływ będą miały także przyszłe ramy regulacyjne związane z klimatem.

 

Emisja gazów cieplarnianych

Chociaż jesteśmy głównym dostawcą energii i ciepła ze źródeł odnawialnych, przyczyniamy się również bezpośrednio do emisji gazów cieplarnianych, głównie poprzez nasze zakłady gazowe. Gaz postrzegamy jako źródło energii na okres przejściowy, w którym elektrownie gazowe zastąpią węgiel i tym samym będą korzystne dla środowiska. Wraz z dalszym rozwojem wydajności źródeł odnawialnych zapotrzebowanie na elektrownie gazowe będzie się zmniejszać. Dlatego nie będziemy dalej rozbudowywać się w tym obszarze.

Ponadto, na emisje CO2 wpływają także inne działania operacyjne i budowlane. Firma Statkraft podpisała zobowiązanie do neutralności klimatycznej, inicjatywę zapoczątkowaną przez ONZ, dotyczącą zmian klimatycznych. W ramach tej inicjatywy ustalono cele redukcji emisji, a nieuniknione emisje są kompensowane poprzez certyfikowane redukcje emisji.

 

Zmiany klimatyczne i gospodarka wodna

W przyszłości bardziej ekstremalne wzorce pogodowe będą stanowiły dodatkowe obciążenie dla zasobów wodnych. Dlatego pracujemy nad zintegrowanymi modelami zarządzania wodą, aby przygotować nasze elektrownie wodne na przewidywane zmiany opadów i wzorców pogodowych. Nasze praktyki w zakresie gospodarki wodnej mogą również pomóc w łagodzeniu i zarządzaniu powodziami wynikającymi z ekstremalnych warunków pogodowych. Uczestniczymy również w krajowych i międzynarodowych projektach mających na celu ciągłą poprawę zrozumienia tego, jak zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na zasoby hydrologiczne.

 

Ramy regulacyjne

Polityka klimatyczna ma duży wpływ na Statkraft. Ściśle monitorujemy rozwój krajowych, europejskich i globalnych polityk klimatycznych, aby ocenić ich wpływ na naszą firmę. Niezwykle ważne jest również zrozumienie rozwoju energii odnawialnej i powiązanych technologii, ponieważ wpłynie to na tempo transformacji energetycznej i naszą pozycję handlową. Dlatego inwestujemy znaczne środki w analizę rynku, aby mieć solidne podstawy do podejmowania przyszłych decyzji inwestycyjnych i operacyjnych.

 

Co roku opracowujemy raport dotyczący scenariusza niskiej emisji (Low Emissions Scenario), w którym przedstawiamy analizę rozwoju sytuacji na światowych rynkach energii.