Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Firma Statkraft dąży do zapewnienia odpowiedzialnych praktyk biznesowych poprzez rezygnowanie z zakupów, które mają negatywny wpływ na ludzi, społeczeństwo i środowisko. Nasz kodeks postępowania dla dostawców określa wymagania dla naszych partnerów biznesowych, a my przestrzegamy zasad naszych dostawców poprzez zobowiązania umowne.

Świadomość naszego łańcucha dostaw

Statkraft ma wielu różnych dostawców, od dużych międzynarodowych firm po małych lokalnych dostawców w różnych kategoriach branżowych. Zrozumienie ryzyka związanego z łańcuchem dostaw ma kluczowe znaczenie dla sukcesu naszej firmy. W celu zarządzania najważniejszymi rodzajami ryzyka w łańcuchu dostaw, przyjęliśmy podejście oparte na ryzyku związane ze wstępną selekcją, oceną i negocjacjami z dostawcami. Głównym celem jest zapewnienie, że tylko firmy spełniające nasze standardy mogą zostać naszymi dostawcami. W ramach strategii kontraktowej przeprowadzamy analizę ekonomiczno-finansową dostawców w oparciu o znane i potencjalne wysokie ryzyka. Stosujemy podejście oparte na ryzyku i staramy się oceniać naszych dostawców na podstawie działalności w kraju i wartości. Głównym celem jest zagwarantowanie umów tylko z dostawcami, którzy spełniają nasze standardy.

Kodeks postępowania dostawcy

Podstawą zarządzania naszym łańcuchem dostaw jest nasz Kodeks postępowania dostawcy, który obejmuje kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem i klimatem, prawami człowieka, prawami pracowniczymi oraz etyką biznesu. Dostawcy firmy Statkraft muszą spełniać wymagania określone w tym dokumencie, które odzwierciedlają nasze zaangażowanie w odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

Firmy składające swoje oferty są informowane o wymaganiach Kodeksu postępowania dostawcy w ramach procesu zakupowego. Kodeks postępowania dostawcy oraz klauzule umowne, które dają firmie Statkraft prawo do monitorowania wyników działalności dostawcy, są częścią wszystkich umów.

 

Audyty i przeglądy

W celu promowania poprawy wyników dostawców przeprowadzamy przeglądy i audyty dostawców.

 

Zgodność

Ponosimy wyraźną odpowiedzialność za przestrzeganie prawa krajów, w których prowadzimy działalność. Jeśli chodzi o przepisy podatkowe, decydujemy się na to, aby postępować nie tylko zgodnie z przepisami prawa, ale także z podstawową intencją niniejszej polityki. Firma Statkraft stosuje scentralizowane i jednolite podejście do interpretacji przepisów podatkowych, które jest zarządzane na poziomie grupy.

Nieustannie oceniamy nasze procesy i kontrole podatkowe, aby zapewnić zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami dotyczącymi naszej działalności. Przestrzeganie przepisów podatkowych może być skomplikowane, ponieważ interpretacja przepisów i orzecznictwa nie zawsze jest jasna i może zmieniać się w czasie. Staramy się zarządzać tym nieodłącznym ryzykiem podatkowym poprzez zajmowanie rygorystycznych pod względem technicznym i dobrze udokumentowanych stanowisk, aby uniknąć niepotrzebnych sporów sądowych.

 

Podejście do relacji z organami podatkowymi

Dążymy do zapewnienia pełnej zgodności z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi oraz pełnej przejrzystości dla organów podatkowych. W kontaktach z organami podatkowymi kierujemy się uczciwością i rzetelnością oraz dążymy do nawiązania relacji opartych na wzajemnym szacunku, przejrzystości i zaufaniu.

W miarę możliwości współpracujemy z organami podatkowymi w celu rozwiązania sporów i uzyskania pewności, ale jesteśmy gotowi do działania, gdy nie zgadzamy się z orzeczeniem lub decyzją. Konstruktywnie współpracujemy z rządami w zakresie rozwoju systemów podatkowych, ustawodawstwa i administracji, bezpośrednio lub poprzez stowarzyszenia branżowe, w zależności od potrzeb.

Wierzymy, że bardziej świadome i trwałe rezultaty osiąga się, gdy rządy otwarcie konsultują się z branżą i innymi zainteresowanymi stronami.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Kornel Koronowski
Head of Origination Poland
Katarzyna Kucharczyk
Senior Originator