Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zatrudnienie i różnorodność

Ludzie są naszym najważniejszym atutem. Dlatego pracujemy nad zapewnieniem naszym pracownikom miejsca pracy, które charakteryzuje się równością, różnorodnością, integracją i wzajemnym szacunkiem.

Różnorodność w miejscu pracy

Wierzymy, że wyjątkowość jest potężnym narzędziem i że różnorodność w zakresie pochodzenia, umiejętności oraz płci ma kluczowe znaczenie dla sukcesu naszej działalności.

Oprócz naszej silnej globalnej polityki dotyczącej praktyk w miejscu pracy, mamy również szereg inicjatyw dla poszczególnych krajów, które mają na celu poprawę naszej kultury pracy poprzez większą równość, różnorodność, integrację i wzajemny szacunek. Aby lepiej zrozumieć, jak radzimy sobie w tych kwestiach i gdzie możemy dokonać poprawy, monitorujemy co jakiś czas reakcje pracowników.

Ponadto prowadzimy kilka programów szkoleniowych i uświadamiających, aby zapewnić, że nasi ludzie są traktowani z należytą godnością i zapobiegać dyskryminacji.

Kładziemy szczególny nacisk na różnorodność płci w naszej firmie i wierzymy, że kobiety powinny mieć możliwość pełnego i efektywnego uczestnictwa w miejscu pracy oraz równe szanse względem przywództwa. Naszym obecnym celem jest reprezentacja kobiet na co najmniej 40% stanowisk kierowniczych. Do tej pory osiągnęliśmy 27% i wprowadziliśmy nowe inicjatywy mające na celu zwiększenie tego odsetka, w tym program szkoleniowy dotyczący nieświadomych uprzedzeń.

female-statkraft-worker-outside-dam_2400x800.jpg

40% kobiet

Naszym długoterminowym celem jest 40% kobiet na stanowiskach kierowniczych.

 

Podejście i inicjatywy na rzecz wysokich standardów pracy

Mamy ustaloną, odpowiedzialną i uczciwą historię związaną z działalnością biznesową oraz możliwość promowania wysokich standardów, które zawsze praktykowaliśmy. Gdziekolwiek działamy, nasi pracownicy i dostawcy muszą pracować bezpiecznie i uczciwie.

Wspieramy i szanujemy uznane na całym świecie prawa pracownicze, wierzymy w równe traktowanie i stosujemy politykę zerowej tolerancji wobec dyskryminacji, mobbingu i molestowania. Szanujemy i wspieramy również wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych, eliminację wszelkich form pracy przymusowej oraz położenie kresu pracy dzieci.