Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Wspólna wartość

Wierzymy, że będąc na czele procesu przechodzenia na energię odnawialną, musimy również prowadzić naszą działalność w sposób, który tworzy wspólną wartość, zarówno dla nas samych, jak i dla krajów i społeczności, w których działamy.

Systematyczne podejście do zaangażowania społeczności

Wiele form produkcji energii wchodzi w bezpośredni kontakt z życiem ludzi. Energia słoneczna, wiatrowa i wodna to intensywne formy wytwarzania energii na tym obszarze, a liczba społeczności lokalnych, na które nasza działalność będzie miała bezpośredni wpływ, będzie rosła. Jesteśmy zdeterminowani, aby w sposób innowacyjny starać się znajdować rozwiązania dla wyzwań związanych z lokalnym rozwojem społecznym i gospodarczym społeczności, w których działamy.

Poprzez aktywne zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnych pracujemy nad znalezieniem sposobów, w jaki nasza działalność mogłaby tworzyć również wartość dla społeczności i krajów, w których się znajdujemy. Kiedy rozpoczynamy nowe projekty budowlane, pracujemy nad wdrożeniem inicjatyw, które przynoszą korzyści społecznościom lokalnym.

Wchodząc na nowe obszary lub na etapie poprzedzającym budowę, nawiązujemy współpracę z interesariuszami, aby lepiej zrozumieć, co jest dla nich ważne, czego się od nas oczekuje i jak możemy znaleźć idealne rozwiązania wspólnych wyzwań. Programy uświadamiające są ważnym narzędziem informowania społeczności o korzyściach płynących z programów energii odnawialnej, a inne rodzaje inwestycji w społeczności pozwalają nam rozszerzyć nasz wpływ poza dostarczanie czystej energii.

 

Praca nad rozwojem społeczności

Firma Statkraft ocenia swój wpływ i zarządza nim zgodnie z międzynarodowymi ramami, takimi jak Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka. Natomiast w odniesieniu do nowych projektów użytecznym przewodnikiem są standardy Międzynarodowego Towarzystwa Finansowego (IFC) dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego.

Włączamy to międzynarodowe podejście do naszych procesów i na przykład przy budowie nowej elektrowni wodnej:

  • Postępujmy zgodnie z hierarchią łagodzenia skutków. Oznacza to unikanie, minimalizowanie, łagodzenie lub kompensowanie negatywnego wpływu naszych działań, w tym, o ile to możliwe, badanie realnych alternatyw w zakresie projektu technicznego lub lokalizacji.
  • Promujemy długoterminowy rozwój społeczności w obszarach naszego oddziaływania. Przyczyni się to pozytywnie do długoterminowego zrównoważenia naszych inwestycji poprzez tworzenie synergii z krajami i społecznościami goszczącymi nas.
  • Stale angażujemy się w relacje z naszymi głównymi interesariuszami i budujemy z nimi konstruktywne i responsywne relacje.