Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft i Air Liquide zawarły umowę VPPA

13 lut, 2024

Statkraft i Air Liquide podpisały wirtualną umowę zakupu energii elektrycznej (VPPA). Dla światowego lidera w dziedzinie gazów, technologii oraz usług dla przemysłu i zdrowia, jest to pierwszy tego typu kontrakt. Współpraca ma wesprzeć wysiłki Air Liquide na rzecz dekarbonizacji działalności spółki w Polsce, a także realizacji jej celów określonych w strategii zrównoważonego rozwoju i innowacji w finansach.

English version below

Warszawa, 13 lutego 2024 r. Od 2024 roku Statkraft, największy producent energii odnawialnej w Europie, będzie dostarczał firmie Air Liquide certyfikaty energii odnawialnej z polskich farm wiatrowych. Francuska spółka wykorzysta pozyskaną energię do obniżania emisyjności procesów operacyjnych prowadzonych w Polsce.

Wirtualna umowa PPA, określana również mianem finansowej, to innowacyjna transakcja bazująca na różnicy między ceną stałą a aktualną ceną rynkową. Zawarcie umowy tego typu jest korzystne zarówno dla producentów energii elektrycznej z OZE, jak i odbiorców przemysłowych w perspektywie długoterminowej. Umożliwia sprzedającemu zabezpieczenie określonego poziomu przychodów, a kupującemu przejrzystość i stabilność części kosztów pozyskiwania energii.

Jesteśmy dumni z tego, że zostaliśmy wybrani jako partner pierwszej wirtualnej umowy na zakup energii elektrycznej podpisanej przez Air Liquide i możemy wspierać spółkę w osiąganiu lokalnych celów w obszarze dekarbonizacji. W Statkraft nieustannie dostosowujemy rozwiązania w zakresie energii odnawialnej do potrzeb naszych Klientów. Wierzymy, że przez tą współpracę umocnimy naszą pozycję jako partnera pierwszego wyboru dla europejskiego przemysłu” – mówi Pieter Schipper, wiceprezes ds. północno-zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych w Statkraft.

Dekarbonizacja w Polsce

Przejście z tradycyjnych surowców na odnawialne źródła energii stanowi podstawę transformacji polskiego przemysłu. W ten sposób przedsiębiorstwa energochłonne i duże zakłady produkcyjne działające w branży dążą do znacznego zmniejszenia swojego śladu węglowego. Zawieranie umów zakupu energii (PPA) umożliwia im realizację celów dekarbonizacyjnych, przy jednoczesnym wsparciu finansowania nowych oraz funkcjonowania istniejących instalacji odnawialnych, napędzając tym samym odpowiedzialną przemianę polskiej energetyki w kierunku neutralności klimatycznej.

O Statkraft

Statkraft jest wiodącą firmą w dziedzinie energetyki wodnej na świecie i największym w Europie producentem OZE. Spółka wytwarza energię wodną, wiatrową i słoneczną, posiada również elastyczne jednostki gazowe oraz dostarcza ciepło sieciowe. Zatrudnia 5 700 pracowników w 21 krajach.

Statkraft działa w Polsce od 2018 roku w segmencie handlu energią odnawialną. Firma oferuje fizyczne i finansowe umowy PPA, jak również rozwija projekty farm wiatrowych, słonecznych oraz magazyny energii. W 2022 roku Statkraft otworzył w Warszawie biuro, poszerzając tym samym zakres lokalnej działalności o inwestycje w aktywa odnawialne. Spółka jest własnością państwa norweskiego i posiada rating kredytowy przyznany przez S&P na poziomie A.

Kontakt dla mediów Statkraft Polska

Aleksandra Konecka-Olszewska, Project Manager w Lighthouse

a.konecka@lhse.pl 

 

Statkraft signs a new Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) in Poland

Statkraft and Air Liquide, a world leader in gases, technologies and services for Industry and Health, have signed a Virtual Power Purchase Agreement (VPPA). It is the first VPPA for Air Liquide, contributing to the decarbonisation of operations in Poland, their sustainability strategy, and innovations in finance.

Warsaw, 13 February 2024. Starting in 2024, Statkraft, Europe’s largest producer of renewable energy, will supply Air Liquide with renewable energy certificates from Polish wind farms. Air Liquide will utilize this power to decarbonize parts of its operations in Poland.

A Virtual PPA, also known as Financial PPA, is an innovative transaction exchanging a fixed-price for a variable price and renewable energy certificates. The completion of such contracts is beneficial to both renewable electricity producers and industrial consumers in the long term. It enables the seller to secure a given level of income and it grants the buyer visibility and stability on part of its energy sourcing costs.

"We are proud to be the chosen partner for Air Liquide’s first financial power purchase agreement and to support their decarbonisation in Poland. Our goal is to tailor renewable energy solutions to our clients’ needs, and through this cooperation, we are enhancing our position as first-choice partner for European industry." comments Pieter Schipper, Vice President Northwestern European & US Origination at Statkraft.

Decarbonisation in Poland

The shift towards the use of energy from renewable sources is an important basis for the transformation of industrial processes in Poland: It enables a significant reduction in the carbon footprint of production facilities of large, electro-intensive industrial companies. Power Purchase Agreements (PPAs) support the financing of new and the continued operation of existing renewable energy plants This is especially important in the transformation of Poland’s still fossil-dominated energy landscape.

About Statkraft

Statkraft is a leading company in hydropower internationally and Europe's largest generator of renewable energy. The Group produces hydropower, wind power, solar power, gas-fired power and supplies district heating. Statkraft is a global company in energy market operations. It employs 5,700 employees in 21 countries. 

In Poland, Statkraft has been operating in the renewable energy trading segment since 2018. The company offers physical and financial PPAs, as well as develops wind farms, solar farms and energy storage projects. In 2022, Statkraft opened an office in Warsaw dedicated to the development of renewable assets. The company is wholly owned by the Norwegian state and has an A credit rating from S&P.

Press contact Statkraft in Poland

Aleksandra Konecka-Olszewska, Project Manager Lighthouse

a.konecka@lhse.pl