Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft konkretyzuje strategię dalszego rozwoju

02 lip, 2024

Największy producent energii odnawialnej w Europie odświeża swoją globalną strategię. Firma nadaje priorytet podstawowej działalności biznesowej i optymalizuje portfolio inwestycji.

Zgodnie z nowym podejściem, kluczową rolę w strategii Statkraft zyskały projekty hydroenergetyczne realizowane w Norwegii oraz z obszaru energetyki słonecznej, wiatrowej i magazynowania energii w Europie i na wybranych rynkach zagranicznych, a także operacje rynkowe. Statkraft zapowiada również utrzymanie zaangażowania we wdrażanie rozwiązań dla morskiej energetyki wiatrowej i wodoru. Jednocześnie norweska spółka planuje zbycie aktywów ciepłowniczych i pozyskanie inwestorów dla podmiotów Silva Green Fuels (biopaliwa) i Mer (ładowanie pojazdów elektrycznych).

- Statkraft w ostatnich latach zbudował stabilną pozycję i atrakcyjny portfel rentownych projektów odnawialnych. Przejście z energii opartej na paliwach kopalnych na pozyskiwaną 
z OZE odbywa się w coraz szybszym tempie – w Europie i na całym świecie. W Statkraft mamy silną przewagę konkurencyjną. Przez ostatnie lata firma osiągnęła dużą wartość. Jednak warunki rynkowe dla całej branży energetyki odnawialnej stały się trudniejsze. W związku z tym doprecyzowaliśmy nasze cele. Chcemy alokować kapitał w te segmenty, które generują największą wartość i najlepiej wpisują się w nasze podejście strategicznemówi prezes i dyrektor generalna Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal.

W ostatnich latach Statkraft zbudował znaczący portfel elektrowni o łącznej mocy 21 GW, a także portfolio nowych, rentownych projektów w fazie rozwoju o łącznej mocy 21 GW.

Firma zobowiązała się również w najbliższym czasie do inwestycji na poziomie ponad 2,6 mld EUR w 2024 roku. Obejmują one przejęcie hiszpańskiej firmy Enerfin sfinalizowane w maju br. W Norwegii Statkraft realizuje rekordowy pod względem nakładów, długoterminowy program inwestycyjny w energetykę wiatrową i wodną, na który składa się m.in. pięć dużych projektów zakładających zwiększenie mocy istniejących instalacji. 

W obliczu bardziej wymagającego rynku – spadku cen energii przy wzroście kosztów kapitałowych i technologii, opóźnienia regulacji rynkowych i polityk wsparcia, a także obecnej sytuacji geopolitycznej – firma zdecydowała się na rewizję strategii rozwoju. 

Decyzja ta jest następstwem corocznego przeglądu strategicznego Statkraft, pierwszego 
z Birgitte Ringstad Vartdal w roli prezes i dyrektor generalnej norweskiej spółki. Główne czynniki związane z transformacją energetyczną nadal wspierają cele firmy, a rosnący popyt na energię słoneczną i wiatrową napędzany niskimi kosztami technologii oraz potrzebą zwiększania elastyczności systemu energetycznego, wpisują się w działalność Statkraft budującą przewagę konkurencyjną spółki.  

- Statkraft ma silną i stabilną pozycję w obszarze elastycznej i zdywersyfikowanej produkcji energii, doświadczenie w zakresie systemów opartych na warunkach pogodowych, a także wysokie kompetencje analityczne i rynkowe. W połączeniu ze zdolnym i zmotywowanym zespołem, firma jest dobrze przygotowana do budowania skali i konkurowania z innymi podmiotami na szybko rozwijającym się rynku odnawialnych źródeł energiipodkreśla Birgitte Ringstad Vartdal.

Czterema filarami strategii rozwoju Statkraft pozostają: zapewnianie czystej energii z elastycznych źródeł w oparciu o hydroenergetykę, rozwój energetyki słonecznej, wiatrowej 
i magazynowania energii, dostarczanie ekologicznych rozwiązań rynkowych oraz wprowadzanie nowych technologii z obszaru zielonej energii.

Odświeżona strategia rozwoju Statkraft zakłada: 

  • Nadanie priorytetu tworzeniu wartości w ramach podstawowej działalności Statkraft 
    w zakresie energetyki wodnej i operacji rynkowych. Firma będzie największą spółką hydroenergetyczną w Europie i zainicjuje w Norwegii co najmniej pięć dużych projektów zwiększających moc istniejących jednostek do 2030 roku.
  • Objęcie roli wiodącego dewelopera lądowej energetyki wiatrowej, słonecznej oraz w obszarze magazynowania energii z rocznym tempem wzrostu na poziomie 2-2,5 GW od 2026 roku i w kolejnych latach (poprzedni cel wynosił 2,5-3 GW od 2025 roku i 4 GW od 2030 roku). Statkraft stanie na czele sektora morskiej energetyki wiatrowej w Europie Północnej z celem zbudowania portfolio projektów o mocy 6-8 GW do 2040 roku (poprzedni cel wynosił 10 GW).
  • Przyczynianie się do zwiększania efektywności rynku energii umożliwiając klientom z branży przemysłowej zrównoważoną transformację, a także bycie czołowym dostawcom rozwiązań rynkowych w Europie o znaczącym zasięgu globalnym.
  • Rozwój nowych obszarów działalności biznesowej w zielonej energetyce oraz stanie się deweloperem zielonego wodoru na dużą skalę, generującym 1-2 GW do 2035 roku (poprzedni cel wynosił 2 GW do 2030 roku).

Dzięki doprecyzowaniu strategii jesteśmy dobrze przygotowani zarówno do tworzenia wartości dla właściciela Statkraft, jak i do skutecznego napędzania transformacji energetycznej w Norwegii, Europie i na świeciedodaje Birgitte Ringstad Vartdal.

Statkraft w Polsce 

Statkraft działa w Polsce od 2018 roku w segmencie handlu energią odnawialną. Firma oferuje fizyczne i finansowe umowy PPA, jak również rozwija projekty farm wiatrowych, słonecznych oraz magazyny energii. W 2022 roku Statkraft otworzył w Warszawie biuro, poszerzając tym samym zakres lokalnej działalności o inwestycje w aktywa odnawialne. Spółka jest własnością państwa norweskiego i posiada rating kredytowy przyznany przez S&P na poziomie A.